Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου
 
 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών πυρασφαλείας και σχεδίων, την πλήρη κατάρτιση του φακέλου, την εκπροσώπηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις διενέργειες των αυτοψιών μέχρι και την τελική έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας της επιχείρησής σας.