Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου
 
 


Για μηχανήματα έργου (δομικά, χωματουργικά, γερανούς, ανυψωτικά, περονοφόρα κλπ), απευθυνθείτε στους ειδικούς.

Όλη η διαδικασία για την έκδοση έγκρισης τύπου και άδειας κυκλοφορίας για μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα καθώς και μεταβιβάσεις μηχανημάτων διεκπεραιώνονται γρήγορα και χωρίς κόπο από την μεριά σας.

Καταρτίζουμε τον πλήρη φάκελο, συντάσσουμε όλες τις τεχνικές εκθέσεις και αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και τη φωτογράφηση των μηχανημάτων, την εκπροσώπηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και τις διενέργειες των αυτοψιών μέχρι την τελική παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων.