Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου
 
 


Αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του φακέλου με όλες τις μελέτες και τα σχέδια που χρειάζονται, καθώς και όλη την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε:

 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Ταβέρνες,
  • Καφετερίες,
  • Παντοπωλεία,
  • Ψιλικά,
  • Καταστήματα τροφίμων,
  • Σούπερ Μάρκετ, κλπ
 • Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες
 • Εργαστήρια
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Parking