Διπλώματα οδήγησης
 
 

Για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων απαιτείται υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Το κέντρο θεωρίας που λειτουργεί εντός του χώρου μας, διευκολύνει την παρακολούθηση των μαθημάτων σε κλειστά τμήματα μέχρι έξι άτομα στο οικείο περιβάλλον της σχολής από έμπειρους διδάσκοντες μηχανολόγους μηχανικούς.

Με κάθε εγγραφή παρέχονται δωρεάν όλα τα απαραίτητα βιβλία, βοηθήματα και τεστ.

Τα μαθήματα οδήγησης σκοπό έχουν την μετάδοση του σωστού και ασφαλούς τρόπου οδήγησης στους υποψηφίους αλλά και την πλήρη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Οι εκπαιδευτές με την πολυετή πείρα καθώς και τα καινούρια εκπαιδευτικά οχήματα εγγυώνται την ασφαλή και ευχάριστη εκπαίδευση των μαθητών.

Για αναλυτικές πληροφορίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.