Διπλώματα οδήγησης / Μοτοσυκλέτας
 
 

Δικαιολογητικά
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • ΑΦΜ σε έντυπο ( πχ. εκκαθαριστικό, απόδειξη κλπ )
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου αν υπάρχει


Θεωρητική εκπαίδευση

30 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και τεστ εξετάσεων.

(Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου απαιτούνται μόνο 10 ώρες)Πρακτική εκπαίδευση


Κατηγορία μέχρι 125 cc:


8 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής διδασκαλίας και όσα επιπλέον μαθήματα χρειάζονται ανάλογα με την πρόοδο του εκάστοτε υποψηφίου.
Εκπαιδευτικό όχημα: KYMCO 125 Spike

Κατηγορία χωρίς όριο κυβικών (άνω των 125 cc ):

10 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής διδασκαλίας και όσα επιπλέον μαθήματα χρειάζονται ανάλογα με την πρόοδο του εκάστοτε υποψηφίου.
(Αν υπάρχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας μέχρι 125 cc απαιτούνται μόνο 4 ώρες)
Εκπαιδευτικό όχημα: HONDA CB 400


αρχή της σελίδας