Διπλώματα οδήγησης / Επιβατηγού
 
 

Δικαιολογητικά
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • ΑΦΜ σε έντυπο ( πχ. εκκαθαριστικό, απόδειξη κλπ )
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Δίπλωμα μοτσυκλέτας αν υπάρχει


Θεωρητική εκπαίδευση

20 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και τεστ εξετάσεων.
(Αν υπάρχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας δεν απαιτείται θεωρητική εκπαίδευση)Πρακτική εκπαίδευση

20 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής διδασκαλίας σε 10 μαθήματα οδήγησης των 2 εκπαιδευτικών ωρών και όσα επιπλέον μαθήματα χρειάζονται ανάλογα με την πρόοδο του εκάστοτε υποψηφίου.

(Αν υπάρχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας απαιτούνται μόνο 16 ώρες πρακτικής σε 8 μαθήματα)

Εκπαιδευτικό όχημα: PEUGEOT 206 XT


αρχή της σελίδας