Διπλώματα οδήγησης / Επαγγελματικά
 
 

Δικαιολογητικά
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • ΑΦΜ σε έντυπο ( πχ. εκκαθαριστικό, απόδειξη κλπ )
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Δίπλωμα οδήγησης ( φορτηγού ή λεωφορείου )


Θεωρητική εκπαίδευση

Δεν απαιτείται υποχρεωτική θεωρητική εκπαίδευση.


Πρακτική εκπαίδευση

8 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής διδασκαλίας και όσα επιπλέον μαθήματα χρειάζονται ανάλογα με την πρόοδο του εκάστοτε υποψηφίου.

Εκπαιδευτικό όχημα: MERCEDES 1017 Tractor και επικαθήμενο.


αρχή της σελίδας