Διπλώματα οδήγησης / Επαγγελματικά
 
 

Δικαιολογητικά
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • ΑΦΜ σε έντυπο ( πχ. εκκαθαριστικό, απόδειξη κλπ )
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Δίπλωμα οδήγησης


Θεωρητική εκπαίδευση

6 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και τεστ εξετάσεων.


Πρακτική εκπαίδευση

10 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής διδασκαλίας και όσα επιπλέον μαθήματα χρειάζονται ανάλογα με την πρόοδο του εκάστοτε υποψηφίου.

(Αν υπάρχει δίπλωμα φορτηγού απαιτούνται μόνο 6 ώρες)

Εκπαιδευτικό όχημα: MERCEDES 303


αρχή της σελίδας