Διπλώματα οδήγησης / Επαγγελματικά
 
 

Δικαιολογητικά
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • ΑΦΜ σε έντυπο ( πχ. εκκαθαριστικό, απόδειξη κλπ )
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Δίπλωμα οδήγησηςΘεωρητική εκπαίδευση

6 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και τεστ εξετάσεων.


Πρακτική εκπαίδευση

10 υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής διδασκαλίας και όσα επιπλέον μαθήματα χρειάζονται ανάλογα με την πρόοδο του εκάστοτε υποψηφίου.

(Αν υπάρχει δίπλωμα λεωφορείου απαιτούνται μόνο 6 ώρες)

Εκπαιδευτικό όχημα: MERCEDES 1017


αρχή της σελίδας